Badminton Vereniging Rockanje
 

Contact

Naam

Philip van Eekelen 

Ruud de Pater

An Tol

Anja Kleijburg

Vacant


Ledenadministratie

Wedstrijdsecretariaat

Technische commissie

Functie

Voorzitter 

Secretaris

Penningmeester

Algemeen lid

Algemeen lid


An Tol

An Tol

Philip van Eekelen

Tel.nr.

0181-404754


0181-401425
0181-401425

0181-401425

0181-404754

Email-adres

voorzitter@bvrockanje.nl

secretaris@bvrockanje.nl

penningmeester@bvrockanje.nl

info@bvrockanje.nl

info@bvrockanje.nl


penningmeester@bvrockanje.nl

penningmeester@bvrockanje.nl

voorzitter@bvrockanje.nl